תקנון

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. האתר התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות, אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב של בעלי האתר. המידע באתר הוא חלקי וראשוני, כל הסתמכות או שימוש ופעולה על פי מידע זה הוא על אחריות המשתמש בלבד ומחייב שיקול דעת מקצועי נוסף, המשתמש משחרר את האתר ובעליו מאחריות וכל טענה כנגד בעלי האתר או מי מטעמו בהקשר לכך. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברה של תוכן והימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ואינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

אתרי  אינטרנט  ואחרים חשופים  להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים, על המשתמש לדעת כי ייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר זה. בעלי האתר אינם מתחייבים שהאתר יהיה חסין מפני גישה  בלתי-מורשית  למידע  המאוחסן  בו, בגלישה  באתר ובמסירת  פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את הבעלים ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך. הנהלת האתר רשאית לעדכן את האתר ותנאי התקנון מעת לעת. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ואין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים  לפגוע  או  לגרום  נזק  לאתר  ו/או  לחברה  ו/או  לצדדים  שלישיים  אחרים. על תנאי השימוש והתקנון יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.